Zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Dodano: 9 czerwca 2014

Obok uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy o prawach konsumenta, rząd planuje wprowadzenie zmian w rejestrze postanowień niedozwolonych, czyli prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbiorze tych postanowień umownych, które przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały uznane za zabronione w stosunkach przedsiębiorców z konsumentami.

Jedną z proponowanych zmian ma być ograniczenie prawa do pozywania przedsiębiorców przez organizacje i stowarzyszenia konsumenckie oraz osoby fizyczne. Uprawniona będzie np. organizacja społeczna wpisana do kolejnego, specjalnego, rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Po drugie, Prezes UOKiK otrzyma narzędzia, dzięki którym rejestr postanowień niedozwolonych powinien zostać uporządkowany. Projekt zakłada podział na poszczególne branże, np. turystyka, handel elektroniczny itd., co będzie sprzyjało przejrzystości rejestru. Dodatkowo oprócz dostępu do samego postanowienia niedozwolonego zyskamy także dostęp do wzorca umowy, z którego dane postanowienie niedozwolone pochodzi.

Uważam, że propozycja uporządkowania samego rejestru postanowień niedozwolonych jest dobra. Nie popieram natomiast propozycji ograniczenia prawa do wytaczania powództwa przez osoby fizyczne. Jestem zdania, iż takie działanie może prowadzić do ograniczenia prawa obywateli do sądu. W końcu świadomi konsumenci powinno mieć zagwarantowane prawo samodzielnego dochodzenia swoich praw przed sądem bez udziału innego organu państwowego.

Szkoda, że prace nad tymi zmianami ruszyły tak późno. Z mojego doświadczenia w legislacji wynika, że opracowanie gotowego projektu ustawy jest na tyle czasochłonne, że przyjęcie projektu ustawy przez Sejm przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. staje pod znakiem zapytania. Pamiętajmy ze obecnie mamy jedynie projekt założeń projektu ustawy na etapie analiz uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych i międzyresortowych.


Komentarze dla tego wpisu są wyłączone.

« Powróć do listy artykułów