Zakładamy sklep internetowy

Dodano: 29 lipca 2014

Zakładamy sklep internetowy. Jest pomysł, opracowaliśmy strategię reklamową, wiemy jak znaleźć potencjalnych klientów. Następnie dogadaliśmy się z webmasterem, który przygotuje nowatorski projekt witryny. Sklep jest, domena jest, towar jest. Czego nie ma? Regulaminu, na podstawie którego, świadczone będą nasze usługi.

Warto pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, że posiadanie regulaminu jest obowiązkowe, po drugie, że taki regulamin jest „wzorcem umownym”, czyli zbiorem postanowień ustalonych wyłącznie przez jedną ze stron, czyli w tym wypadku przedsiębiorcę i po trzecie, regulamin musi zostać udostępniony.

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymieniono tylko przykładowe postanowienia, które powinny znaleźć się w regulaminie. Są to, między innymi, rodzaj i zakres usług, wymagania techniczne potrzebne do świadczenia usługi, warunki zawarcia i rozwiązania umowy oraz tryb reklamacyjny.

Ponadto adresując nasz sklep internetowy do konsumentów, powinniśmy jeszcze pamiętać o szczególnych regulacjach dotyczących zawierania umów na odległość z konsumentami. Prawo nakłada szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych. W tym jedne z najważniejszych z punktu widzenia konsumenta to obowiązek poinformowania go o prawie odstąpienia od umowy ze wskazaniem właściwego terminu, zasadach zapłaty ceny, kosztach dostawy.

Tworząc regulamin adresowany do konsumentów, powinniśmy mieć jeszcze na uwadze, że nie powinien on zawierać postanowień uznanych za niedozwolone, czyli takich, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów. Jeżeli w regulaminie sklepu znajdą się takie postanowienia, przedsiębiorcy może zostać postawiony zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, co będzie wiązało się z ryzykiem nałożenia kary. W związku z tym warto zadbać o dobrze przygotowany regulamin, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności i nie odciągnie nas od naszego głównego celu, czyli zarabiania pieniędzy.


Komentarze dla tego wpisu są wyłączone.

« Powróć do listy artykułów