W jaki sposób założyć spółkę jawną?

Dodano: 30 sierpnia 2014

Wiele osób często zadaje sobie pytanie, w jaki sposób prowadzić wspólnie działalność gospodarczą? Jedną z możliwości dobrze sprawdzającą się w przypadku mikro i małych przedsiębiorców jest spółka jawna. Oto jej niektóre cechy:

Powstanie spółki jest stosunkowo łatwe. Potrzebne są co najmniej dwie osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą, które zawierają umowę spółki w formie pisemnej (wspólnicy podpisują własnoręcznie umowę, nie jest wymagany udział notariusza). Ostatnim krokiem jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który powołuje spółkę do życia.
W umowie określa się, między innymi, siedzibę czyli miejscowość w Polsce oraz firmę czyli nazwę pod jaką spółka będzie funkcjonowała. Firma może być ustalona dowolnie, jednakże w każdym razie powinna składać się z nazwiska co najmniej jednego ze wspólników. Sposób tworzenia firmy spółki jawnej można zilustrować poniższym przykładem: Jan Kowalski i Adam Nowak prowadzą działalność przewozową. Ich spółka może mieć następującą firmę: „Przewozy” Jan Kowalski i Wspólnik spółka jawna, „Przewozy” Jan Kowalski i Adam Nowak spółka jawna czy też Nowak spółka jawna. Możliwości utworzenia firmy w takim przypadku jest bardzo wiele, a przedstawione przykłady to jedynie niektóre
z możliwych wariantów.

W umowie spółki znaleźć się powinny także:
- Wnoszone wkłady oraz ich wartość. Mogą być to pieniądze, prawa majątkowe (np. prawo własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej) oraz świadczenie pracy bądź usług na rzecz spółki. Wspólnicy mogą samodzielnie dokonać wyceny wnoszonych wkładów.
- Przedmiot działalności czyli to, czym spółka będzie się zajmowała, np. przywołany powyżej przewóz osób lub rzeczy.
- Czas trwania spółki. Spółka może zostać utworzona na czas nieokreślony lub określony. Regułą jest tworzenie w ramach pierwszego wariantu. Zdarza się jednak czasami tworzenie na czas realizacji określonego przedsięwzięcia. Wówczas
w umowie spółki należy precyzyjnie określić czasu jej trwania. Może być to odniesienie się do konkretnej daty lub zdarzenia w przyszłości. Zdarza się, że tworzący spółkę jawną wpisują do umowy postanowienie w brzmieniu: „Umowa spółki zostaje zawarta na czas realizacji określonego przedsięwzięcia”. Jest to oczywiście klauzula bardzo nieprecyzyjna i w razie wątpliwości może spowodować dodatkowe komplikacje. Taki zapis mógłby brzmieć następująco: „Umowa spółki zostaje zawarta do czasu sprzedaży ostatniego produktu”, „Spółka zostaje rozwiązana z dniem….” lub w podobny, precyzyjny sposób. Powinno się unikać także określania czasu trwania spółki np. na 55 lat lub inny „nietypowy” czas. Można być wówczas pewnym, że przez sąd zostanie to potraktowane jako nieokreślony czas trwania spółki.

Niniejszy wpis nie wyczerpuje ani tematyki związanej z zakładaniem spółki jawnej, ani tym bardziej z samą spółką jawną. Do omówienia pozostały zagadnienia związane z prowadzeniem spraw spółki, reprezentacją spółki oraz jej likwidacją. W kolejnych wpisach na blogu będę powracał do tej tematyki. Tak jak wspomniałem na wstępie, spółka jawna pasuje dobrze do co najmniej dwóch osób zamierzających prowadzić wspólnie mikro lub małe przedsiębiorstwo. Jej utworzenie jest stosunkowo proste i szybkie, a wspólnicy mogą łączyć zadania właścicieli i menedżerów.

 


Komentarze dla tego wpisu są wyłączone.

« Powróć do listy artykułów