Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Dodano: 7 maja 2014

Jestem przekonany, że każdemu zdarzyło się kiedyś znaczne opóźnienie pociągu. Mój osobisty rekord to 8 godzin w wyniku awarii sieci trakcyjnej. Do tej pory pasażerowie mogli jedynie pożalić się swoim współtowarzyszom podróży. Nadchodzą zmiany.

Z początkiem grudnia 2014 r. pasażerowie w ruchu kolejowym zyskają nowe uprawnienia zagwarantowane przez rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Najważniejsze projektowane zmiany dotyczą wypłaty odszkodowania za opóźnienie pociągu. W razie opóźnienia pociągu pasażerowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości:

25% ceny biletu w sytuacji, gdy opóźnienie wyniesie od 60 do 119 minuty;

50% ceny biletu w sytuacji, gdy opóźnienie wyniesie 120 minut i więcej.

Zgodnie z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 września 2013 r. (C-509/11), pasażerowie mają prawo do odszkodowania nawet w przypadku, gdy jest ono spowodowane działaniem siły wyższej, np. warunków atmosferycznych.

Zmiana będzie dotyczyła wszystkich pociągów dalekobieżnych. Warto nadmienić, iż nie jest istotne czy w podróży jesteśmy konsumentem czy przedsiębiorcą odbywającym podróż służbową. Odszkodowanie oraz inne uprawnienia będą przysługiwały każdemu.

Jeszcze „tylko” poprawa stanu infrastruktury… i będzie lepiej.

 


Komentarze dla tego wpisu są wyłączone.

« Powróć do listy artykułów