Odstąpienie od umowy w przypadku odbioru towaru w sklepie.

Dodano: 8 lipca 2014

W dniu 12 czerwca 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapadł ciekawy, choć jak dotąd nieprawomocny wyrok (sygn. akt XVII AmA 26/13), dotyczący możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Stan faktyczny sprawy dotyczył braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdy konsument odbierał towar w sklepie stacjonarnym. Sąd podzielił pogląd UOKiK, że w tej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Do tej pory można było spotkać się z przekonaniem, iż w opisanej sytuacji konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Ewentualnie mógłby to zrobić zamiast odebrania towaru.

Póki co należy spodziewać się apelacji. Niemniej zagadnienie jest bardzo ciekawe i będę informował o kolejnych wydarzeniach w sprawie.


Komentarze dla tego wpisu są wyłączone.

« Powróć do listy artykułów